Reizen zonder voetspoor

Verlies van dierbaren speelt een rol in ieders leven – maar wat gebeurt er na de dood met hen? De visie dat na de dood alles ophoudt is tegen-woordig gangbaar in de westerse wereld; toen Frederiek en Wil zich echter gingen verdiepen in de geweldige hoeveelheid literatuur die over dit onderwerp bestaat, vonden ze een groot aantal ervaringen en gezichtspunten die in een heel andere richting wijzen. In dit kunstboek worden de lotgevallen van één gestorvene beschreven en verbeeld; met haar begeleider gaat ze op reis tussen haar sterven en een nieuwe geboorte. In dit leven na de dood is geen sprake van eeuwige zielenrust, maar van een avontuur vol grensverleggende, betoverende en soms diep ontroerende ervaringen. Het verhaal is gebaseerd op studie van de beschikbare bronnen (literatuurlijst achterin het boek), met vrije fantasie tot leven gewekt.

160 pagina’s, 33,5 x 21,4 cm.

Schilderijen / Poëtische teksten en proza
Frederiek Nelissen en Wil Uitgeest&lt
Uitgeverij: Pandelaar
Bestel reizen zonder voetspoor