Nieuwe uitgave: “Het streven van Faust”

Het zal enigszins de opzet hebben van het boek over de schepping “Spreken tot de sterren”. De menswording staat opnieuw centraal, maar nu aan de hand van de ontwikkelingsweg van Faust. In meeslepende schilderingen wordt de binnenkant van zijn streven uitgebeeld, wat voor Frederiek zelf een intensieve zoektocht was om de rijkdom van Goethe’s Faust nabij te komen. Originele tekstfragmenten begeleiden de beelden, zonder het hele verhaal te willen illustreren. Een verhaallijn verbindt de verschillende scenes. Het gaat vooral om uitdrukking te geven aan wat Faust in zijn ziel doormaakt. Anders dan op het toneel, waar gebruik gemaakt moet worden van uiterlijke enscenering, geeft de schilderkunst de mogelijkheid om juist de intimiteit van de ziel tot uitdrukking te brengen en daar heeft Frederiek in een mix van figuratieve en non-figuratieve beelden, in een indrukwekkende reeks vorm aan gegeven.
In navolging van de goede ervaringen in de samenwerking met Wil Uitgeest, is deze productie ook in sterke samenwerking tot stand gekomen. Het verhaal en de beelden worden gelardeerd door interviews van mensen, die zich in Faust-momenten hebben bevonden, welke afgenomen zijn door Wil Uitgeest die met haar schrijverstalent deze interviews heeft uitgewerkt en daarmee wordt de brug geslagen naar de actualiteit en tegelijk naar het algemeen menselijke, wat Goete’s Faust voor velen zo herkenbaar en bijzonder maakt. In dat opzicht is deze productie niet alleen een aantrekkelijk kunstboek, maar ook een document.

Bestellen:

Het boek is te bestellen door overmaking van € 55,00

Faust omslag - Frederiek Nelissen
5 nacht 3 - Frederiek Nelissen
IMG 1065 - Frederiek Nelissen
IMG 1069 - Frederiek Nelissen
IMG 1071 - Frederiek Nelissen
IMG 1074 - Frederiek Nelissen
IMG 1072 - Frederiek Nelissen
IMG 1075 - Frederiek Nelissen
IMG 1076 - Frederiek Nelissen
IMG 1078 - Frederiek Nelissen
IMG 9861 - Frederiek Nelissen
IMG 1082 - Frederiek Nelissen
IMG 1086 - Frederiek Nelissen
IMG 1095 - Frederiek Nelissen
Faust
Faust
Faust
Faust
Faust
Faust
Faust
Faust
Faust
Faust
Faust
Faust
Faust
Faust