Nieuwe uitgave: “Het streven van Faust”

In voorbereiding is de uitgave van een nieuw boek. Het zal enigszins de opzet hebben van het boek over de schepping “Spreken tot de sterren”. De menswording staat opnieuw centraal, maar nu aan de hand van de ontwikkelingsweg van Faust. In meeslepende schilderingen wordt de binnenkant van zijn streven uitgebeeld, wat voor Frederiek zelf een intensieve zoektocht was om de rijkdom van Goethe’s Faust nabij te komen. Originele tekstfragmenten begeleiden de beelden, zonder het hele verhaal te willen illustreren. Een verhaallijn verbindt de verschillende scenes. Het gaat vooral om uitdrukking te geven aan wat Faust in zijn ziel doormaakt. Anders dan op het toneel, waar gebruik gemaakt moet worden van uiterlijke enscenering, geeft de schilderkunst de mogelijkheid om juist de intimiteit van de ziel tot uitdrukking te brengen en daar heeft Frederiek in een mix van figuratieve en non-figuratieve beelden, in een indrukwekkende reeks vorm aan gegeven.
In navolging van de goede ervaringen in de samenwerking met Wil Uitgeest, is deze productie ook in sterke samenwerking tot stand gekomen. Het verhaal en de beelden worden gelardeerd door interviews van mensen, die zich in Faust-momenten hebben bevonden, welke afgenomen zijn door Wil Uitgeest die met haar schrijverstalent deze interviews heeft uitgewerkt en daarmee wordt de brug geslagen naar de actualiteit en tegelijk naar het algemeen menselijke, wat Goete’s Faust voor velen zo herkenbaar en bijzonder maakt. In dat opzicht is deze productie niet alleen een aantrekkelijk kunstboek, maar ook een document.

Bestellen:

Het boek is vooruit reeds te bestellen en daarmee draagt U tevens bij aan de eerste investeringskosten, die met een dergelijk project gemoeid zijn. Uw aanvraag zal dan ook in grote dankbaarheid worden ontvangen. Intekening geschied door overmaking van € 37,50
Zodra het boek verschenen is sturen wij U bij opgave van Uw adres en e-mail een uitnodiging voor de boekpresentatie, alwaar U het boek dan in ontvangst kunt nemen, of wij zenden U het kosteloos toe.

Steunen:

Als U dit project nog anderszins wilt steunen dan is bijvoorbeeld de aanschaf van de twee eerder verschenen boeken van Frederiek een hulp. Voor de gereduceerde prijs van € 40,- worden zij Uw eigendom, dit bij overmaking van het bedrag en opgave van Uw adresgegevens. Bij een overmaking van € 60,- worden ze door de kunstenares gesigneerd.
Giften of garantstellingen zijn natuurlijk ook welkom en mocht U een origineel willen aanschaffen uit één van de boeken, dan worden die inclusief lijst en passe-partout aangeboden voor € 350,-

Full screenExit full screen
Slider